Guziki

Rada Pedagogiczna

Szkoła zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:

nauczyciele, pedagog szkolny, bibliotekarz.

dyrektor szkoły

mgr Barbara Makowska

osoba zastępująca dyrektora szkoły

mgr Arkadiusz Gawełek

bibliotekarz

mgr Anna Przybył/mgr Beata Zybajło

pedagog/psycholog

dr Zofia Warzyńska-Bartczak/mgr Agata Drogosz

nauczyciele języka polskiego

mgr Ewa Sztombka

mgr Ewa Kowalska

mgr Aleksandra Stańczak

nauczyciele języka angielskiego

mgr Monika Gajewska

mgr Joanna Siutkowska

mgr Robert Raczyński

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Kinga Szymczyk

nauczyciele języka włoskiego

mgr Aneta Unisławska

mgr Joanna Siutkowska

nauczyciel języka francuskiego

mgr Aneta Unisławska

nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Robert Puławski

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Patrycja Tylak-Prochowska

mgr Jacek Malinowski

nauczyciele matematyki

mgr Barbara Makowska

mgr Karolina Duńska

mgr Izabela Makowska

mgr Katarzyna Mielech

nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Osuchowska

nauczyciel biologii i wdż

mgr Agnieszka Karasek

nauczyciel geografii

dr Krzysztof Grzelak

nauczyciel chemii

mgr Urszula Polit

nauczyciel fizyki

mgr Dariusz Sęczkowski

nauczyciel informatyki

mgr Arkadiusz Gawełek

nauczyciel religii

ks. Arkadiusz Lechowski

nauczyciel etyki

mgr Izabela Makowska

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Zofia Hylewska

mgr Monika Woźniak

mgr Elżbieta Wołczyńska

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-09-2017 - Edycja treści.

11-10-2016 - Edycja treści.

29-09-2015 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-10-2014 - Edycja treści.

20-10-2012 - Edycja treści.

30-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1424